پیشنهاد روز

برترین کتاب های سال

یک کتابفروشی مانند گنجینه ای بزرگ است که گنج معرفت و خرد دوران را در خود ذخیره کرده است، همه مخاطرات زندگی و همه ی لذت های شیرین لحظات را ؛ چرا که فقط در کتابفروشی است که تجربیات همه مردان و زنان فرهیخته یکجا موجود است و برای آنان که چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن, و ذهنی برای درک کردن دارند، ارائه می‌شود.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

برترین های روانشناسی

برترین های رمان

برترین های تاریخ و سیاست

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و اینکه چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.

دایره المعارف های دیدنی