Top mind blog

وبلاگ ذهن برتر

نقش دکتر لکتر در مافیا

یکی از اعضای اصلی مافیایی دکتر لکتر در مافیا است. احتمال برد تیم مافیا زمانی بیشتر می‌شود که دکتر لکتر در آن تیم حضور داشته باشد. در وا...

نقش جلب در بازی مافیا چیست؟

به نظرتان جلب عضو تیم مافیاست یا در به عنوان شهروند ایفای نقش می‌کند؟ جلب در مافیا چقدر به برنده شدن هم تیمی‌هایش کمک می‌کند؟ با ذهن بر...

نقش خوابگرد در مافیا چیست؟

نقش خوابگرد در بازی مافیا چیست؟ به نظرتان این نقش جذاب و مهم در کدام تیم بازی می‌کند؟ مافیاست یا شهروند؟. این نقش به تازگی در بازی شب ه...