توربین بادی

دسته بندی

Bluffing, Card Game, Humor, Medieval, Negotiation, Novel-based, Party Game

مکانیزم بازی

Betting and Bluffing, Bribery, Hand Management, Negotiation, Open Drafting, Role Playing, Set Collection

برند

بازیانه

توجه: تمامی محصولات ارسالی توسط فروشگاه ذهن برتر بیمه و ضمانت ارسال دارند.در صورت عدم دریافت محصول و یا دریافت محصول صدمه دیده با پشتیبانی سایت در تماس باشید.

توربین بادی

دسته بندی

Bluffing, Card Game, Humor, Medieval, Negotiation, Novel-based, Party Game

مکانیزم بازی

Betting and Bluffing, Bribery, Hand Management, Negotiation, Open Drafting, Role Playing, Set Collection

برند

بازیانه

توجه: تمامی محصولات ارسالی توسط فروشگاه ذهن برتر بیمه و ضمانت ارسال دارند.در صورت عدم دریافت محصول و یا دریافت محصول صدمه دیده با پشتیبانی سایت در تماس باشید.