جوگو / Jogo

جوگو (Jogo) شخصیتی در مجموعه جوجوتسو کایسن است. او یک روح نفرین‌شده و یک آنتاگونیست وابسته به سوگورو گتو است

جوگو فردی مغرور است و نفرت زیادی نسبت به انسان‌ها دارد. اعتقاد او این است که ارواح نفرین‌شده واقعی‌ترین فرم از بشریت هستند چرا که آن‌ها حقایق ناب زندگی مانند نفرت را نشان می‌دهند، در حالی که انسان‌های عادی احساسات مثبت جعلی را بروز می‌دهند و موجوداتی دروغین هستند. جوگو به عنوان تجسمی از احساسات منفی، حتی در هنگام گفتگو با نفرین‌های پیروی خود نیز خیلی زود عصبانی می‌شود. غرور او باعث شده تا او فردی سنگ‌دل نسبت به انسان‌ها باشد و اعتماد به نفس بیش از حدی داشته باشد

توجه: تمامی محصولات ارسالی توسط فروشگاه ذهن برتر بیمه و ضمانت ارسال دارند.در صورت عدم دریافت محصول و یا دریافت محصول صدمه دیده با پشتیبانی سایت در تماس باشید.

جوگو / Jogo

جوگو (Jogo) شخصیتی در مجموعه جوجوتسو کایسن است. او یک روح نفرین‌شده و یک آنتاگونیست وابسته به سوگورو گتو است

جوگو فردی مغرور است و نفرت زیادی نسبت به انسان‌ها دارد. اعتقاد او این است که ارواح نفرین‌شده واقعی‌ترین فرم از بشریت هستند چرا که آن‌ها حقایق ناب زندگی مانند نفرت را نشان می‌دهند، در حالی که انسان‌های عادی احساسات مثبت جعلی را بروز می‌دهند و موجوداتی دروغین هستند. جوگو به عنوان تجسمی از احساسات منفی، حتی در هنگام گفتگو با نفرین‌های پیروی خود نیز خیلی زود عصبانی می‌شود. غرور او باعث شده تا او فردی سنگ‌دل نسبت به انسان‌ها باشد و اعتماد به نفس بیش از حدی داشته باشد

توجه: تمامی محصولات ارسالی توسط فروشگاه ذهن برتر بیمه و ضمانت ارسال دارند.در صورت عدم دریافت محصول و یا دریافت محصول صدمه دیده با پشتیبانی سایت در تماس باشید.

جوگو (Jogo) شخصیتی در مجموعه جوجوتسو کایسن است. او یک روح نفرین‌شده و یک آنتاگونیست وابسته به سوگورو گتو است.

شخصیت

جوگو فردی مغرور است و نفرت زیادی نسبت به انسان‌ها دارد. اعتقاد او این است که ارواح نفرین‌شده واقعی‌ترین فرم از بشریت هستند چرا که آن‌ها حقایق ناب زندگی مانند نفرت را نشان می‌دهند، در حالی که انسان‌های عادی احساسات مثبت جعلی را بروز می‌دهند و موجوداتی دروغین هستند. جوگو به عنوان تجسمی از احساسات منفی، حتی در هنگام گفتگو با نفرین‌های پیروی خود نیز خیلی زود عصبانی می‌شود. غرور او باعث شده تا او فردی سنگ‌دل نسبت به انسان‌ها باشد و اعتماد به نفس بیش از حدی داشته باشد. علی‌رغم هشدارهایی که اعضای گروهش به او در مورد قدرت ساتورو گوجو دادند، اما او در مقطعی سعی کرد تا او را شکست دهد که قادر به این کار نشد و کاملا پایمال شد.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

جوجوتسو

دستکاری انرژی نفرین‌شده

 • انرژی نفرین‌شده عالی: او از میزان بسیار بالایی از انرژی نفرین‌شده برخوردار است و این انرژی با ۸ تا ۹ انگشت سوکونا برابری می‌کند. او از جوجوتسوی خود در فرم‌های حملات آتشی و مواد مذاب بهره می‌برد.
  • بازسازی بسیار بالا
  • فلش سیاه

تکنیک ذاتی

 • شعله‌های بدبختی: جوگو به واسطه این تکنیک قادر به تولید آتشفشان‌های کوچک است که می‌تواند فوران‌های آتشین قدرتمندی را فراهم کند.
  • حشرات آتشین
  • بیشینه: شهاب سنگ

تکنیک‌های حصار

 • تابوت کوهستان آهنی: این تکنیک گسترش دامنه به جوگو امکان ایجاد یک ناحیه‌ی آتشفشانی تحت کنترل کامل او را می‌دهد. هر فرد یا جادوگر متوسط در این ناحیه به طوری آنی خواهد سوخت.
 • توسعه دامنه: این تکنیک تمام فنون نفرین‌شده را که در تماس باشد خنثی می‌کند و به مانند یک سپر سیال بدن کاربر را به طور کامل پوشش می‌دهد.