هک مک / HECK MECK

جوانترین بازیکن، بازي را آغاز میکند. او هر 8 تاس را میریزد و سپس یک دسته از تاس های هم ارزش (یا فقط یک تاس) را کنار میگذارد؛ مثلاً همه تاس هایی که عدد 2 را نشان میدهند یا همه تاسهایی که “کرم” را نشان میدهند

تعداد بازیکن

2 تا 7

زمان بازی

20

رده سنی

8

برند

برند آرمان گیمز

۱۸۰,۰۰۰تومان

ناموجود

توجه: تمامی محصولات ارسالی توسط فروشگاه ذهن برتر بیمه و ضمانت ارسال دارند.در صورت عدم دریافت محصول و یا دریافت محصول صدمه دیده با پشتیبانی سایت در تماس باشید.

 

هک مک / HECK MECK

جوانترین بازیکن، بازي را آغاز میکند. او هر 8 تاس را میریزد و سپس یک دسته از تاس های هم ارزش (یا فقط یک تاس) را کنار میگذارد؛ مثلاً همه تاس هایی که عدد 2 را نشان میدهند یا همه تاسهایی که “کرم” را نشان میدهند

تعداد بازیکن

2 تا 7

زمان بازی

20

رده سنی

8

برند

برند آرمان گیمز

۱۸۰,۰۰۰تومان

ناموجود

هک مک / HECK MECK : یک بازی جذاب چند نفره سرگرم کننده برای دورهمی های گروهی

تقاضا برای “کرم کبابی” بسیار زیاد است! گرچه “کرمها” همیشه خدا غذای مورد علاقه پرنده ها بوده اند ولی نمیتوان تلاشهای “چارلز چیکن” (معروف به “چارلی جوجو”) را در افزایش تقاضا برای “کرم کبابی” نادیده گرفت! دایی “چارلی”، رویای راه اندازی “کرم پز خانه های زنجیره ای” خودش را در سرتاسر شهر “چیکنتاون” در ایالت “کنتاکی” در سر داشت. به محض اینکه اولین “کرم پز خانه” افتتاح شد، مرغ ها و ماکیان از دور و نزدیک براي شرکت در “ضیافت هاي کرمی” هجوم آوردند! و حالا تقاضا برای “کرم کبابی” بسیار بالا رفته است! در هر گوشه و کنار، پرنده ها،“کرمها” را جمع آوری کرده و براي کباب شدن به دستان باکفایت “چارلی” میسپارند! چه “کرم کبابی”، چه “کرم برگر” و چه “کرم و چیپس”،پرنده ها براي چشیدن این غذاها و پیش غذاهاي خوشمزه سر و دست میشکنند! و به این ترتیب، “چارلی جوجو” دارد یکشبه، ره صدساله را طی میکند و از یک “شکارچی کرم” خُرده پا، به یک “رستوراندار” پر نفوذ تبدیل میشود…

 

اجزاء بازی خانوادگی هک مک / HECK MECK

5 و کرم!) ،4 ،3 ،2 ، 8 تاس با 6 وجه مختلف ( 1 + 16 ژتون “کرم کبابی” با شمارههاي 21 تا36

 

هدف بازی رومیزی ایرانی هک مک

برنده، بازیکنی است که در پایان بازی، بیشترین “کرمهای کبابی” را به چنگ آورده باشد!

مهارت های آموزشی

افزایش قدرت ریسک پذیری  افزایش قدرت تصمیم گیری

داستان و هدف بازی

بازیکنان تلاش میکنند تا به بهترین شکل ممکن و با کمی شانس، خوراك خوشمزهای از کرمهای لذیذ برای مرغهای خود فراهم کنند… امامراقب باشید! تاسها همیشه باب میل طمع کارها نمینشینند!!

آماده سازی بازی رومیزی هک مک:

16 ژتون “کرم کبابی” را در یک ردیف (و به ترتیب از کوچک به بزرگ) در وسط میز بازي بچینید و ردیف “کبابپز” را تشکیل دهید!

چگونگی بازی هک مک / HECK MECK

جوانترین بازیکن، بازي را آغاز میکند. او هر 8 تاس را میریزد و سپس یک دسته از تاس های هم ارزش (یا فقط یک تاس) را کنار میگذارد؛ مثلاً همه تاس هایی که عدد 2 را نشان میدهند یا همه تاسهایی که “کرم” را نشان میدهند. او مجموع همه تاس هایی را که کنار گذاشته، حساب میکند؛ مثلاً اگر 3 تاس با عدد 2 کنار گذاشته باشد، مجموع امتیازاتش 6 خواهد بود. هر “کرم” 5 امتیاز ارزش دارد. بازیکن، تاس هاي باقیمانده (کنار گذاشته نشده) را دوباره میریزد و دوباره، مثل بار اول، یک دسته از تاس های هم ارزش را کنار میگذارد؛ بازیکن،اجازه ندارد تاس هایی با عدد تکراري را کنار بگذارد؛ مثلاً اگر قبلاً تاس هایی با عدد 2 را کنار گذاشته، در این مرحله نمیتواند دوباره تاس هاي 2 را کنار بگذارد.
بازیکن به تاس انداختن و کنار گذاشتن تعدادي از تاس ها ادامه میدهد تا اینکه:
الف) خودش داوطلبانه نوبتش را تمام کند: بازیکن در هر زمانی میتواند داوطلبانه نوبت خود را تمام کند. او مجموع همه تاس هایی را که کنار گذاشته، حساب میکند. دست کم یکی از تاس های کنار گذاشته شده باید تصویر “کرم” را نشان بدهد وگرنه همه رشته هاي بازیکن پنبه میشود! . اگر مجموع تاس هاي بازیکن، دقیقاً برابر با شماره یکی از “کرمهای کبابی” داخل “کبابپز” یا پیشِروی یکی از بازیکنان (به رو / روبه بالا) باشد، او میتواند آن “کرم کبابی” را برداشته و پیشِروی خودش بگذارد. هر “کرم کبابی” جدیدي که بازیکنی براي خودش برمیدارد، روي “کرم کبابی” قبلی قرار میگیرد و به این شکل، یک ستون از “کرمهای کبابی” تشکیل میشود. پیشِروي هر بازیکن فقط یک ستون میتواند تشکیل شود.

کرم قاپون!: اگر مجموع تاس هاي بازیکن دقیقاً برابر با شماره یکی از “کرم هاي کبابی” بالاي ستون یکی از بازیکنان باشد، میتواند آن را قاپیده و (به رو) روي ستون “کرمهای کبابی” خودش بگذارد! مورد ویژه: اگر مجموع تاس های بازیکن دقیقاً برابر با شماره هیچکدام از “کرمهای کبابی” داخل “کبابپز” یا بالاي ستون سایر بازیکنان نباشد، بازیکن میتواند “کرم کبابی” کم ارزش تر داخل “کبابپز” را براي خود بردارد. اگر شماره روي هیچکدام از “کرمهای کبابی” موجود، کمتر و کوچکتر از مجموع تاس هاي بازیکن نباشد، همه ي رشته هاي بازیکن پنبه میشود!
ب) همه رشته هایش پنبه شود: ممکن است:
– بازیکن، در پایان نوبتش نتواند هیچ یک از “کرم های کبابی” را براي خود بردارد زیرا مجموع تاس هایی که کنار گذاشته، به اندازه کافی زیاد نبوده یا اینکه نتوانسته یک تاس با تصویر “کرم” کنار بگذارد.
– بازیکن، در یک مرحله از تاس ریختنش، تاس هایی بیاورد که همگی تکراری بوده و قبلاً کنار گذاشته شده باشند! این تاس ها دیگر براي این مرحله قابل استفاده (و کنار گذاشته شدن) نیستند! به این ترتیب، همه رشته هاي بازیکن پنبه شده و هیچ چیزی نصیبش نمیشود! بدتر اینکه او باید آخرین “کرم کبابی” خود را (بالاترین “کرم کبابی” ستون را) به “کبابپز” برگرداند!
سپس بازیکن باید بزرگترین و با ارزشترین “کرم کبابی” موجود داخل “کبابپز” را برگرداند (و به پشت بگذارد)؛ این “کرم کبابی” دیگر تا پایان بازی نصیب هیچکس نخواهد شد (و در “کبابپز” خواهد ماند تا جزغاله شود! چقدر حیف!)!!
اگر “کرم کبابی” تازه بازگشته به “کبابپز” خودش با ارزشترین “کرم کبابی” موجود باشد، به پشت برنمیگردد و به رو، سرِ جاي خودش باقی میماند؛ در چنین حالتی، هیچکدام از “کرم های کبابی” به پشت برنمیگردند!
اگر بازیکن، هیچ “کرم کبابی”اي براي برگرداندن به “کبابپز” نداشته باشد، هیچکدام از “کرمهای کبابی” داخل “کبابپز” به پشت برنمیگردند! حالا، نوبت به بازیکن بعدي میرسد (در جهت ساعتگرد)…

پایان بازی هک مک

وقتیکه هیچ “کرم کبابی”ای (بهرو) در “کبابپز” باقی نمانده باشد، بازي به پایان میرسد.
حالا، هر بازیکن، تعداد مجموع “کرمهای” موجود روی “کرمهای کبابی” جمع آوري شده ي خودش را حساب میکند. بازیکنی که بیشترین “کرمهای کبابی” را جمع کرده باشد، بازی را میبرد. در صورت تساوی، بازیکنی برنده است که با ارزشترین “کرم کبابی” (“کرم کبابی” با بزرگترین شماره) را در اختیار داشته باشد.